Nhà tứ giác

240.000.000

Nhà tứ giác, 1 tầng mái, kích thước phủ bì nhà: 3x3m, Dạ tàu:2.35m, Cột: 22cm, Hoành 9cm

BÁO GIÁ NHÀ TỨ GIÁC GIÁ THÀNH VNĐ
Gỗ Lim Nam Phi Tali, không ôm tâm, nhân công vật tư ..trọn gói 180.000.000 đ
Phần xây dựng móng ở điệu kiện thuận lợi 30.000.000 đ
lợp mái ngói đất thó nung thủ công 30.000.000 đ
Tổng cộng toàn bộ 240.000.000 đ
Không bao gồm lan can các loại