Nhà lục giác hai tầng mái kèo kẻ

600.000.000

Nhà gỗ lục giác hai tầng mái kèo kẻ, kích thước phủ bì nhà: 4.73×4.1m, Dạ tàu:2.5m, Cột: 27cm, Hoành 9cm

BÁO GIÁ NHÀ GỖ LỤC GIÁC HAI TẦNG MÁI KÈO KẺ GIÁ THÀNH VNĐ
Gỗ Lim Nam Phi Tali, không ôm tâm, nhân công vật tư ..trọn gói 480.000.000 đ
Phần xây dựng móng ở điệu kiện thuận lợi 55.000.000 đ
lợp mái ngói đất thó nung thủ công 65.000.000 đ
Tổng cộng toàn bộ 600.000.000 đ
Không bao gồm lan can các loại