Nhà lục giác hai tầng mái kèo thẳng

570.000.000

Nhà lục giác hai tầng mái kèo thẳng, kích thước phủ bì nhà: 5.45×4.72m, Dạ tàu:2.5m, Cột: 27cm, Hoành 9cm

BÁO GIÁ NHÀ LỤC GIÁC HAI TẦNG MÁI KÈO THẲNG GIÁ THÀNH VNĐ
Gỗ Lim Nam Phi Tali, không ôm tâm, nhân công vật tư ..trọn gói 450.000.000 đ
Phần xây dựng móng ở điệu kiện thuận lợi 55.000.000 đ
lợp mái ngói đất thó nung thủ công 65.000.000 đ
Tổng cộng toàn bộ 570.000.000 đ
Không bao gồm lan can các loại