Nhà lục giác 1 tầng mái

335.000.000

Nhà lục giác 1 tầng mái, kích thước phủ bì nhà: 5.45×4.72m, Dạ tàu:2.5m, Cột: 27cm, Hoành 9cm

BÁO GIÁ NHÀ LỤC GIÁC 1 TẦNG MÁI GIÁ THÀNH VNĐ
Gỗ Lim Nam Phi Tali, không ôm tâm, nhân công vật tư ..trọn gói 250.000.000 đ
Phần xây dựng móng ở điệu kiện thuận lợi 45.000.000 đ
lợp mái ngói đất thó nung thủ công 40.000.000 đ
Tổng cộng toàn bộ 335.000.000 đ
Không bao gồm lan can các loại