Chính sách bảo mật thông tin

Thông tin cơ bản của Quý khách hàng được Nhagophucloc.com thu thập chỉ dùng để liên lạc trong quá trình đặt hàng và chăm sóc khách hàng.
Mục đích sử dụng thông tin
Dùng để hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng và giao nhận hàng hóa cho khách hàng.
Phạm vi sử dụng thông tin
Chỉ dùng cho phụ vụ các hoạt động hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng của Nhagophucloc.com
Thời gian lưu trữ thông tin
Theo pháp luật
Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin này
Nhân viên của Công ty TNHH Làm Nhà Việt được tiếp cận thông tin của khách hàng với mục đích chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.
Hoặc cơ quan có thẩm quyền của nhà nước yêu cầu Công ty TNHH Làm Nhà Việt cung cấp thông tin.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin 
Công ty TNHH Làm Nhà Việt
Địa chỉ DKKD: Cụm Dân Cư Số 2, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội
MST: 0104147085
Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Mọi yêu cầu về chỉnh sửa thông tin, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email nhagophucloc@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân được nhanh chóng và chính xác.
Khiếu nại về thông tin cá nhân
Mọi yêu cầu về khiếu nại thông tin cá nhân, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email nhagophucloc@gmail.com để được giải quyết.
Cam kết bảo mật thông tin 
Mọi thông tin dữ liệu của Quý khách hàng sẽ không được tiết lộ với bên thứ 3 và chỉ sử dụng để Nhagophucloc.com chăm sóc khách hàng.