Chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành sản phẩm:

Các sản phẩm được làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên bảo hành 12 tháng.

Điều kiện bảo hành sản phẩm:

–   Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.
–   Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

–   Hư hỏng do tác động của ngoại lực.
–   Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.
–   Lỗi do người sử dụng.