Nhà gỗ 3 gian 18 cột có dĩ

9.900.000

Nhà 3 gian 18 cột có dĩ, trong kiến trúc nhà gỗ dĩ thường được làm thêm để phục vụ mục đích có thêm tủ để đựng những vật dụng trưng bày.