Chúng tôi xin báo giá tương đối với các mẫu nhà gỗ 3 gian, giá ở đây đang được tính theo gỗ lim Nam Phi, với các loại gỗ khác xin vui lòng liên hệ 0973 812 666

Hiện nay giá gỗ mít, xoan, và các loại gỗ khác có giá thay đổi liên tục vì thế quý vị xin báo giá chuẩn xin vui lòng gọi để trao đổi.

3.200.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 12 cột

1.560.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 18 cột có dĩ

1.885.000.000
2.236.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 22 cột

2.405.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 22 cột 2 dĩ

2.900.000.000
3.995.000.000
3.500.000.000
2.420.000.000