Nhà gỗ 3 gian 22 cột 2 dĩ

10.000.000

Nhà gỗ 3 gian 22 cột có dĩ dùng làm không gian thờ cúng tổ tiên, là nơi tiếp khách sang trọng theo lối cổ truyền thống. Nhà gỗ mang rất nhiều ý nghĩa về tinh thần, về truyền thống dân tộc Việt Nam.