Nhà Gỗ Phúc Lộc

Thiết kế thi công nhà gỗ 5 gian

Nhà Gỗ Phúc Lộc nhận thiết kế thi công nhà gỗ 5 gian theo lối cổ truyền bắc bộ, với kiểu nhà tiền kẻ bẩy hậu, vì đốc chồng rường.
Phúc Lộc là đơn vị chuyên làm nhà gỗ cổ truyền bắc bộ