Nhà gỗ 5 gian 32 cột thông gian có dĩ

130.000.000

Nhà 5 gian 32 cột thông gian có dĩ thêm phần không gian để chủ nhà kê tủ để vật trưng bày trong nhà.