3.735.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 5 gian 26 cột thông hiên

3.982.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 5 gian 32 cột thông gian

4.580.000.000
4.160.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 5 gian 4 mái hai buồng

4.300.000.000
5.075.000.000
3.365.000.000
3.615.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà lục giác 1 tầng mái

335.000.000
600.000.000
570.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà tứ giác

240.000.000