Ảnh sinh hoạt xưởng gỗ Phúc Lộc tất niên 2017

Ảnh các bác thợ xưởng Nhà gỗ Phúc Lộc Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội trong buổi tất niên 2017

Tập thể các bác thợ trong xưởng nhà gỗ Phúc Lộc
                    Tập thể các bác thợ trong xưởng nhà gỗ Phúc Lộc
Hai Bác thợ cả người thầy giỏi trong nghề
                          Hai Bác thợ cả người thầy giỏi trong làng nghề
thợ giỏi trong xưởng nhà gỗ Phúc Lộcthợ giỏi trong xưởng nhà gỗ Phúc Lộc
                             Thợ giỏi trong xưởng nhà gỗ Phúc Lộc
chuyên gia nhà gỗ cổ truyền
                                 Chuyên gia nhà gỗ cổ truyền
chuyên gia nhà gỗ cổ truyền
                                 Chuyên gia nhà gỗ cổ truyền
chuyên gia nhà gỗ cổ truyền
                                Chuyên gia nhà gỗ cổ truyền
Kts Nguyên Huy Khiêm
Kts. Nguyên Huy Khiêm người con của gia đình truyền thống yêu nghề trong làng nghề Chàng Sơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.