Nội thất đình Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

Nội thất đình Vĩnh Chân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Công trình nội thất đình làng bao gồm toan bộ hòa phi câu đối, cửa võng, khám thờ, bài vị, Sập Thờ toàn bộ được làm bằng gỗ mít sơn son thếp bạc phủ hoàn kim

Bài trí gian hậu cung
Bài trí gian hậu cung
Cửa võng và hai bên câu đối
Cửa võng và hai bên câu đối
Cửa võng gian biên
Cửa võng gian biên
Hoành phi câu đối ở đình làng
Hoành phi câu đối ở đình làng
Hoành phi cửa võng
Hoành phi cửa võng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *