Lễ dựng nhà gỗ cổ truyền – Nhà thủy đình

Nhà gỗ Phúc Lộc, thi công nhà gỗ cổ truyền Việt Nam

Đơn vị sản xuất thi công nhà gỗ cổ truyền chuyên nghiệp, được Viện khoa học xã hội Việt Nam, Bảo tàng dân tộc học tin tưởng cho chúng tôi thi công nhà Thủy Đình – nhà múa rối nước dân gian.

Nhà thủy đình nó được tượng trưng như một cái đình dưới nước có kiến trúc theo kiểu nhà gỗ cổ truyền, nơi diên ra các trò chơi dân gian được thể hiện qua chú Tễu và nghệ sỹ múa rồi nước. Kiến trúc độc dáo kết hợp giữa cái cổ kính của nhà thủy đình ở chùa Thầy và thủy đình ở đến Gióng và theo những thay đổi các trò rối hiện tại tạo nên nét độc đáo chỉ có ở đây

Lắp dựng nhà gỗ theo phương pháp truyền thống nhà gỗ dân gian

Được theo kiểu nhà gỗ cổ truyền, nhà gồm ba gian đủ cột, tám mái có cổ diêm và hai bên nhà lanh.

 

Bản thiết kế nhà thủy đình
Bản thiết kế nhà thủy đình
Nhà thủy đình cổ chùa Thầy
Nhà thủy đình cổ chùa Thầy
Đầu đao lá lật
Đầu đao lá lật
Lễ dựng nhà gỗ thủy đình
Lễ dựng nhà gỗ thủy đình
Lắp dựng nhà gỗ thủy đình
Lắp dựng nhà gỗ thủy đình

Nhà Thủy đình bảo tàng dân tộc học Việt Nam dự kiến lắp dựng xong và đi vào hoạt động trong tháng 10 năm 2015. chủ nghiệm công trình ths.kts. Nguyễn Huy Khiêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *