Ảnh sinh hoạt xưởng gỗ Phúc Lộc tất niên 2017

Ảnh các bác thợ xưởng nhà gỗ Phúc Lộc Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội trong buổi tất niên 2017

Tập thể các bác thợ trong xưởng nhà gỗ Phúc Lộc
Tập thể các bác thợ trong xưởng nhà gỗ Phúc Lộc
Hai Bác thợ cả người thầy giỏi trong nghề
Hai Bác thợ cả người thầy giỏi trong làng nghề
thợ giỏi trong xưởng nhà gỗ Phúc Lộcthợ giỏi trong xưởng nhà gỗ Phúc Lộc
thợ giỏi trong xưởng nhà gỗ Phúc Lộc
chuyên gia nhà gỗ cổ truyền
chuyên gia nhà gỗ cổ truyền
chuyên gia nhà gỗ cổ truyền
chuyên gia nhà gỗ cổ truyền
chuyên gia nhà gỗ cổ truyền
chuyên gia nhà gỗ cổ truyền
Kts Nguyên Huy Khiêm
Kts Nguyên Huy Khiêm người con của gia đình truyền thống yêu nghề trong làng nghề Chàng Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *